Strindberg

Ett Crêmerie är närmast en mjölkbar och just denna ligger mitt emot det hotel Strindberg bodde på. Här möter han sin vackra amerikanska.

Loading Image