BÄCKAHUS
Studier
hos fadern, konstnär i Malmö
1986- 1990 M.A. Montclair State univercity N.J. USA

Samlingsutställningar

Samlingsutställningar:
Musée des Arts et traditions
populaire, Paris 1979-1980
Soho Drawingcenter, Wooster str.New York 1990 1992
West Gallery , Bethune Str.New York 1992
Uddevalla konsthall 1995
Höganäs museum 2004
Grafiktriennalen, Vilnius 2006
A4 Printmakers Cornwall 2010
Winners running up,Falmouth 2011

Separatutställningar
Galleri Victoria,Göteborg 1984 1985 1987 Sprague Exhibit, Montclair NJ. 1990
AlingsåsMuseum, Alingsås 1992
Grafik i Väst Göteborg 1994, 2000, 2004 2008
Hôtel de Ville St. Mandé 2001, 2008
 
Representerad
Gallerie des Tournelles Paris,
Konstnämnder i Västsverige,
Grafik i Väst